Báo cáo sau khai giảng năm học 2117-2018

   PHÒNG GD&ĐT THẠCH HÀ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
TRƯỜNG MN THẠCH THẮNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
             Số:        /BC-TrMNTT
                                                             
                                                BÁO CÁO
                        SAU KHAI GIẢNG - NĂM HỌC 2017-2018
 
                                                Thạch Thắng, ngày 06  tháng 09  năm 2017
 
        Thực hiện công văn số 312 /PGDĐT Thạch Hà về việc hướng dẫn khai giảng năm học 2017 – 2018;
Thực hiện Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Ủy ban nhân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn các trường chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018;
Sau khi tổ chức thành công ngày khai giảng năm học 2017-2018 nhà trường xin báo cáo như sau:
          1. Chuẩn bị cho ngày khai giảng :
          -  Nhà trường huy động 100% số trẻ trong độ tuổi đến dự ngày khai trường.     
-  Hiệu trưởng tham mưu với Đảng uỷ, UBND xã về nội dung, kế hoạch, hình thức tuyên truyền, hình thức tổ chức Lễ Khai giảng và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

         
- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh lao động vệ sinh trường, lớp; tu bổ cảnh quan nhà trường; chuẩn bị đầy đủ trang, thiết bị, sách giáo khoa, các điều kiện cơ sở vật chất khác phục vụ hoạt động dạy học.
 - Trang trí: Trống, sân khấu, bóng bay, loa, đài, bàn ghế đại biểu nước uống…
- Cờ đuôi nheo, cờ vui trang trí trên sân, cổng trường;
- Hoa cho học sinh các lớp;
- Đồng phục học sinh các lớp;
          2. Tổ chức Lễ Khai giảng:
          - Thời gian : Từ 7h đến 8 giờ ngày 05/09/2016
          - Chương trình Lễ khai giảng: Lễ khai gảng được tổ chức làm hai phần,
Phần “Lễ ” và phần “ Hội” được đan xen, hòa quyện nhau tạo không khí hài hòa, vui tươi phấn khởi mà trang trọng, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi các cháu mầm non.
* Văn nghệ chào mừng :
- Toàn trường hát bài hát “ Trường chúng cháu là trường Mầm non”; “ Ngày vui của bé”
- Chương trình văn nghệ chào mừng ( 3 tiết mục)
+ Múa “Cô giáo em là hoa Êban” do các cô giáo trường mầm non biểu diễn;
 

 
 
+ Múa “ Hân hoan em đến trường”  do đội văn nghệ của trường biểu diễn
 

 
+ Múa “em đến trường mầm non ” do các cháu lớp 5 tuổi  biểu diễn

-Tuyên bố lý do:
- Đại biểu về tham dự gồm có:
+ Về phía địa phương: Có đồng chí Nguyễn Nam Long – P. Chủ tịch hội đồng nhân dân ; Đ/C: Hoàng Thị Hiếu – Chủ tịch hội LH phụ nữ;
+ Về phía phụ huynh: có BCH hội phụ huynh;
- Tổng số CB - GV - NV: 25 người có mặt 22; vắng 3 (nghỉ sinh)
+ Tổng số học sinh: 245 cháu; cùng có mặt quý bậc phuynh;

 
- Đ/C Nguyễn Năm Long -  P. Chủ tịch HĐND xã đọc thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới.

- Đ/C: Võ Thị Tân - Hiệu trưởng nhà trường căn dặn các cháu đồng thời phát động “Tháng An toàn giao thông”

 
+ Đánh trống Khai trường năm học mới.

- Tặng hoa nhân ngày khai giảng của UBND xã, BCH hội cha mẹ học sinh

 
- Tuyên bố kết thúc phần lễ, cảm ơn đại biểu tham dự.
- Liên hoan quà bánh cho các cháu
                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG                                  
                                                                              P. HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;                                                                                  
- Lưu.
                                                                                  
                                                                           Nguyễn Thị Hòa